سایبان برقی آلاچیقی

سایبان آلاچیقی مدل دو طرفه با سازه ایستگاهی بازشو تا 6 متر