کابین دوش ۹۰ درجه طرح ایتالیایی بصورت ثابت و درب بازشو کشویی